Zásady používania súborov cookie

Ochrana osobných údajov sa vo Francúzsku riadi všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016, známejším ako GDPR, a zákonom o ochrane údajov zo 6. januára 1978 v platnom znení.

zákon pre šport, zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 3 626 000,00 eur, ktorej sídlo sa nachádza na adrese 18 Rue Balthazar-Dieudé, 13006 Marseille, zapísaná v obchodnom registri Marseille pod číslom 979 923 224 R.C.S. Marseille

Ako správca údajov sa zaväzujeme k ochrane údajov kandidátov (ďalej len „vy“), ktoré spracúvame na účely sponzorskej operácie. Budovateľ športu Preto sme sa zaviazali dodržiavať základné zásady ochrany osobných údajov.

Preto v týchto zásadách stanovujeme, ako ukladáme a používame súbory cookie na stránke https://www.budovatelsportu.sk/. Informujeme vás tiež o metódach, ktoré vám umožňujú spravovať vaše preferencie pre ukladanie týchto súborov cookie.

1. Čo je to cookie?

Súbor cookie možno opísať ako sledovací alebo spojovací súbor cookie, ktorý umiestni, zaznamená a/alebo prečíta prehliadač používateľa internetu, keď navštívi webovú stránku, nainštaluje aplikáciu, použije softvér alebo mobilnú aplikáciu.

Existujú 4 typy cookies:

  • technické cookies („nevyhnutné“) sú nevyhnutné na používanie služby alebo prístup k obsahu na stránke; Na ich odoslanie teda nie je potrebný súhlas užívateľa.
  • analytické a výkonnostné cookies umožňujú vykonávať rôzne merania, ako napríklad počet návštevníkov alebo nimi navštívených stránok. Ukladanie týchto súborov cookie vo všeobecnosti vyžaduje získanie vášho súhlasu, s niektorými výnimkami.
  • Reklamné alebo cielené cookies zaznamenávajú údaje, ktoré umožňujú kontrolovať zobrazovanie reklám konkrétnemu užívateľovi internetu. Ukladanie týchto súborov cookie vyžaduje získanie vášho súhlasu.

cookies tretích strán určené na zlepšenie interaktivity stránky, uľahčenie zdieľania obsahu a užívateľskej prívetivosti. Patria sem súbory cookie, ktoré ponúkajú stránky tretích strán, ako sú sociálne siete (tlačidlá zdieľania). Ukladanie týchto súborov cookie vyžaduje získanie vášho súhlasu.

2. Aké súbory cookie sú umiestnené?

Názvy súborov cookie, ktoré môžu byť umiestnené alebo čítané na vašom termináli, účely a doba ich uchovávania sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

1. Súbory cookie na technické použitie („nevyhnutné“)

2. Analytické a výkonové cookies

3. Reklamné alebo cielené súbory cookie

4. Súbory cookie tretích strán

3. Kedy sa umiestňujú cookies?

Počas vašich návštev našich webových stránok a mobilných aplikácií ste informovaní, že na vašom zariadení (počítači, tablete alebo smartfóne) môžu byť nainštalované súbory cookie. Rovnako tak môžu byť súbory cookie umiestnené na vašom termináli prostredníctvom odoslaných e-mailov alebo počas inštalácie softvéru alebo mobilnej aplikácie.

Tieto súbory cookie môžeme umiestniť my ako vydavateľ vyššie uvedených digitálnych priestorov alebo ich môžu umiestniť tretie strany, ktoré môžu konať v našom mene ako subdodávateľ alebo vo vlastnom záujme.

4. Ako nakonfigurovať používanie cookies?

Váš výber uchovávame maximálne 6 mesiacov. Umožňujeme vám konfigurovať súbory cookie, či už chcete prijať alebo odmietnuť všetky alebo časť súborov cookie umiestnených v našich digitálnych priestoroch. Konfiguráciu je možné vykonať:

  • alebo pomocou nástroja na správu, ktorý je kedykoľvek dostupný v spodnej časti stránky lokality: https://www.budovatelsportu.sk/ ;
  • alebo konfiguráciou prehliadača. K tomu má každý prehliadač svoje špecifiká, nastavenia zostávajú relatívne dostupné cez pomocné menu každého z nich. Napríklad:

Google Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

Internet Explorer :https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox :https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Opera:http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Nemôžeme zaručiť životnosť týchto adries URL ani kvalitu informácií v nich obsiahnutých.

Pokiaľ ide o mobilné aplikácie, e-maily a sociálne siete, pozývame vás, aby ste si pozreli možnosti nastavení vášho účtu, ktoré sa líšia v závislosti od platforiem a operátorov, ale umožňujú vám kontrolovať údaje, ktoré sa o vás zbierajú.

Upozorňujeme na skutočnosť, že deaktivácia určitých typov súborov cookie môže mať dôsledky na používanie našich služieb, ako sú: obmedzenie prístupu k službe, stránke alebo obsahu alebo vo všeobecnosti obmedzená skúsenosť zákazníka (príklad: opakované zadávanie rovnaké informácie v poliach, ktoré sa majú vyplniť).

5. Kontakty

Ak sa chcete dozvedieť viac a uplatniť svoje práva, môžete si prečítať naše Zásady ochrany údajov, ktoré sú dostupné na našej webovej stránke.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu vo Francúzsku, CNIL.

Môžete tiež kontaktovať nášho úradníka pre ochranu osobných údajov (DPO) na nasledujúcej adrese: dpo@actforsport.eu

Tieto zásady budú podľa potreby aktualizované.