Právne upozornenie

BigMat INTERNATIONAL

Ústredie: 5, place de la gare 1616 LUXEMBOURG

https://www.bigmat.com/

Luxemburské IČ DPH LU24590284

Redaktor stránky a riaditeľ publikácie

Guillaume SARFATI
Predseda act for sport

Dizajn a výroba

Návrh, výroba a manažment front office a back office: act for sport

zákon pre šport, zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 3 626 000,00 eur, ktorej sídlo sa nachádza na adrese 18 Rue Balthazar-Dieudé, 13006 Marseille, zapísaná v obchodnom registri Marseille pod číslom 979 923 224 R.C.S. Marseille

Kreditné fotografie: act for sport BigMat, New Tone Studio.

Hostiteľ stránky

IT zdroje umožňujúce implementáciu stránky sú hosťované:

OVH

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045

Kód APE 2620Z

DIČ: FR 22 424 761 419

Sídlo: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francúzsko

Práva duševného vlastníctva

Všeobecná štruktúra, softvér, texty, obrázky, zvuk, know-how, kresby, grafika a akýkoľvek iný prvok tvoriaci stránku a spôsob, akým je usporiadaná, sú majetkom BigMat INTERNATIONAL a/alebo konať pre šport. Akékoľvek zobrazenie alebo reprodukcia, úplná alebo čiastočná, týchto prvkov akýmkoľvek spôsobom bez výslovného súhlasu BigMat INTERNATIONAL a konanie pre šport je zakázané a predstavuje porušenie v zmysle článkov L.335-2 a nasledujúcich Zákona o duševnom vlastníctve. To isté platí pre databázy zobrazené na stránke. BigMat INTERNATIONAL je vlastníkom všetkých práv týkajúcich sa jej ochranných známok a log, ktoré sú registrované, je zakázané ich reprodukovať alebo reprezentovať na akomkoľvek médiu a na akýkoľvek účel bez predchádzajúceho a výslovného súhlasu BigMat INTERNATIONAL. act for sport vlastní všetky práva týkajúce sa jej ochranných známok a log, ktoré sú registrované, je zakázané ich reprodukovať alebo reprezentovať na akomkoľvek médiu a na akýkoľvek účel bez predchádzajúceho povolenia a vyjadrovať sa zo zákona pre šport.

Prístup na stránku

Stránka https://www.budovatelsportu.sk/ je prezentačná stránka, ktorej cieľom je prezentovať prevádzku Budovateľ športu a umožniť používateľom internetu zaregistrovať svoj klub Futbal do operácie Stavitelia športu. Používateľ potvrdzuje, že si prečítal toto právne oznámenie a zaväzuje sa ho rešpektovať. Stránka https://www.budovatelsportu.sk/ je prístupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni s výnimkou prípadov vyššej moci, technických a/alebo IT a/alebo telekomunikačných problémov a/alebo období údržby. Informácie uvedené na stránke https://www.budovatelsportu.sk/ slúžia len na informačné účely. nikdy, BigMat INTERNATIONAL a/alebo konať pre šport nemôže byť zodpovedný za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z prístupu alebo používania stránky. BigMat INTERNATIONAL  a/alebo konať pre šport preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť:

- v prípade nepresnosti, nepresnosti, chyby alebo vynechania informácií dostupných na stránke;

- nedostatočná dostupnosť informácií;

- za akúkoľvek škodu, priamu a/alebo nepriamu, bez ohľadu na príčiny, pôvod, povahu alebo následky, spôsobenú prístupom kohokoľvek na stránku alebo nemožnosťou prístupu k nej;

- prítomnosť vírusov na stránke

- rozhodnutia prijaté na základe informácií obsiahnutých na stránke a ich použitie tretími stranami.

Hypertextové odkazy

Editor stránok informuje používateľov internetu, že keď kliknú na hypertextový odkaz na iné stránky a vo všeobecnosti na všetky existujúce zdroje na internete, stránku opustia. https://www.budovatelsportu.sk/. Preto tento nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených stránok alebo webových stránok. To isté platí pre stránky alebo webové stránky vedúce na ich stránku. Akýkoľvek hypertextový odkaz na stránku https://www.budovatelsportu.sk/ musí podliehať výslovnému a predchádzajúcemu súhlasu riaditeľa publikácie https://www.budovatelsportu.sk/

Počítačové práva a sloboda

Spracovanie vašich osobných údajov sa riadi našou chartou ochrany osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 („GDPR“). zákon pre šport vymenoval úradníka pre ochranu údajov (DPO) do CNIL (číslo označenia DPO-1777). Kontaktné údaje nášho poverenca pre ochranu údajov sú nasledovné:

Pán Hugo RAZAFINDRANALY

Adresa : 18 Rue Balthazar Dieudé, 13006 Marseille

E-mail : contact@actforsport.eu

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vašich osobných údajov alebo ak si želáte vymazať svoj účet, kontaktujte nás na tejto adrese: act for sport - DPO, 18 Rue Balthazar Dieudé, 13006 Marseille alebo e-mailom na dpo@actforsport.eu

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich zásadách ochrany osobných údajov, prejdite na nasledujúcu adresu : https://www.budovatelsportu.sk/Zásady-ochrany-osobných-údajov